Search results

 1. 200 ans de Code civil.    Paris :  Ministère des affaires étrangères,  c2004 . 210 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  200 ans de Code civil

  book

 2. 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva : sborník z mezinárodní vědecké konference / Milana Hrušáková (ed.).    Praha :  Leges,  2011 . 157 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva

  book

 3. 200 let Všeobecného občanského zákoníku / Jan Dvořák, Karel Malý a kol..    Praha :  Wolters Kluwer ČR,  2011 . 687 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300100
  Z000100
  200 let Všeobecného občanského zákoníku

  book

 4. 4.ABGB

  ABGB : Praxiskommentar. Band 1, §§ 1-284 ABGB, EheG, 1. DVEheG, UVG, USchG, TEG, PatVG / herausgegeben von Georg Kodek ; auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2012 . xx, 1732 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  ABGB

  book

 5. 5.ABGB

  ABGB : Praxiskommentar. Band 7, Haftpflichtgesetze : AHG, §§ 332-337 ASVG, DHG, EKHG, OrgHG, PHG / herausgegeben von Georg Kodek ; auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2017 . xxxvi, 762 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  ABGB

  book

 6. 6.ABGB

  ABGB : Praxiskommentar. Band 5a, Verbraucherrecht : ABGB, KSchG, FAGG, FernFinG, ECG, VKrG, BTVG, TNG / herausgegeben von Georg Kodek ; auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2015 . xlvi, 962 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  ABGB

  book

 7. ABGB-Praxiskommentar. Band 3, §§ 531 - 858 ABGB : AnerbG, Kärntner ErbhöfeG, Tiroler HöfeG / herausgegeben von Georg Kodek auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2013 . xxx, 660 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  ABGB-Praxiskommentar

  book

 8. 8.ABGB

  ABGB : Praxiskommentar. Band 1a, Ergänzungsband zu Band 1 : KindNamRÄG 2013 / herausgegeben von Georg Kodek ; auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2013 . xxvi, 836 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  ABGB

  book

 9. ABGB-Praxiskommentar. Band 2, §§ 285 - 530 ABGB : NWG und EPG / herausgegeben von Georg Kodek auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2012 . xxxii, 649 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  ABGB-Praxiskommentar

  book

 10. 10.ABGB

  ABGB : Praxiskommentar. Band 4, §§ 859-1089 ABGB : WuchG, UN-Kaufrecht / herausgegeben von Georg Kodek ; auf Grundlage der von Michael Schwimann.    Wien : LexisNexis, 2014 . xxxviii, 2026 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010100
  Rezervace celkem002000
  ABGB

  book