Search results

Records found: 11  
Your query: Subject h. and keywords = "notářská činnost"
 1. Exekuce na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti / Karel Svoboda.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 6, s. 206-210.
  article

  article

 2. Insolvence a notářství / Eduard Grygar.    Ad notam.roč. 22, (2016), č. 5, s. 7-10.
  article

  article

 3. Maďarský postup řízení o dědictví / Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence.    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 3, s. 14-15.
  article

  article

 4. Možnosti dispozice dědiců s dědickým právem / Lenka Holíková.    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 3, s. 18-23.
  article

  article

 5. Některé aspekty zastupování / Ladislava Šebánková.    Ad notam.roč. 25, (2019), č. 1, s. 7-19.
  article

  article

 6. Notář a jeho postavení v řízení ve věcech obchodního rejstříku / Hampel Petr.    Bulletin advokacie.Roč. 22, (2015), č. 5, s. 32-35.
  article

  article

 7. Notářská úschova kupní ceny nemovitosti / David Kittel.    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 21-23.
  article

  article

 8. Notářská úschova nájemného .    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 5, s. 13-15.
  article

  article

 9. Tzv. spoluzavinění vlastní škody při riskantním právním postupu advokáta / Petr Vojtek.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 9, s. 285-287.
  article

  article

 10. Veřejné listiny a jejich důkazní síla / Šimon Klein.    Ad notam.Roč. 20, (2014), č. 4, s. 3-6.
  article

  article