Search results

 1. (Niektoré) zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži / Kristián Csach.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 23, (2015), č. 1, s. 9-13.
  article

  article

 2. Aktivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže po novele obchodního zákoníku / Eva Večerková.    Bažantová, Ilona.10/8 (2001), s. 2-11.Obchodní právo.
  article

  article

 3. Antitrust for small and middle size undertakings and image protection from non-competitors / Pranvera Këllezi, Bruce Kilpatrick, Pierre Kobel, editors.    Berlin :  Springer,  c2014 . xiii, 463 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Antitrust for small and middle size undertakings and image protection from non-competitors

  book

 4. Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi : z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Komise a Evropského soudního dvora / Josef Bednář.    Praha :  C.H. Beck,  2005 . xviii, 624 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi

  book

 5. Civilněprávní a trestněprávní souvislosti nekalé soutěže a ochrany proti ní / Žďárský, Z..    Jasná, Eva.2/12 (2003), s. 352-360.Trestněprávní revue.
  article

  article

 6. Co-operation between national competition agencies in the enforcement of EC competition law / Silke Brammer.    Oxford ; Portland, Or. :  Hart Publishing,  2009 . lii, 548 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Co-operation between national competition agencies in the enforcement of EC competition law

  book

 7. Competition law and big data : imposing access to information in digital markets / Beata Mäihäniemi.    Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, [2020]  ©2020 . x, 325 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Competition law and big data

  book

 8. The consumer benchmarks in the unfair commercial practices directive / Bram B. Duivenvoorde.    Cham : Springer, [2015]  ©2015 . xxi, 244 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  The consumer benchmarks in the unfair commercial practices directive

  book

 9. Česká právní úprava klamavé a srovnávací reklamy a její úloha v hospodářské soutěži [rukopis] / Alexandra Šrámková.    2011
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 10. Duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele / Ivo Telec.    Právní rozhledy.(2012) Roč. 20, č. 18, s. 619-625.
  article

  article