Search results

 1. Aktuální otázky mateřství [rukopis] / Monika Peňázová.    2017 . 56 s. (114 421 znaků)
  book

  book

 2. Aktuální problematické otázky asistované reprodukce v ČR [rukopis] / Klára Svítilová.    2017 . 66 s. (108 974 znaků)
  book

  book

 3. Co je dobré vědět o surogátním mateřství? / Pavla Buriánová.    Právo a rodina.roč. 20, (2018), č. 12, s. 6-9.
  article

  article

 4. Děti téměř kukaččí / Daniela Kovářová.    Rodinné listy.Roč. 3, (2014), č. 9, s. 24-29.
  article

  article

 5. Doktrína voľnej úvahy v judikatúre Evropského súdu pre ľudské práva vo veciach náhradného materstva / Nikoleta Bitterová.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 12, s. 1409-1434.
  article

  article

 6. Institut náhradního mateřství a právní režim takto narozeného dítěte [rukopis] / Kateřina Stropková.    2017 . 48 s. (91 751 znaků)
  book

  book

 7. Limity dárcovství v asistované reprodukci [rukopis] / Soňa Srnáková.    2013 . 137 s.
  book

  book

 8. Mater semper certa est : o náhradním a kulhajícím mateřství / Zdeňka Králíčková.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 21, s. 725-732.
  article

  article

 9. Náhradné materstvo; právne a eticky, alebo nakoľko platí: mater semper certa est, pater incertus / Andrea Erdősová.    Justičná revue.Roč. 66, (2014), č. 12, s. 1474-1493.
  article

  article

 10. Náhradní mateřství [rukopis] / Romana Dvořáková.    2015 . 50 s. (102 074 znaků)
  book

  book