Search results

 1. Agresivní klient v domově pro zdravotně postižené [rukopis] / Martina Lišková.    2008 . 101 s.
  book

  book

 2. Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením [rukopis] / Kristina Ťoková.    2014 . 102
  book

  book

 3. Aktuální situace vzdělávání dětí s mentálním postižením v chráněném bydlení [rukopis] / Jiří Hrubý.   . 88 stran
  book

  book

 4. Alternativní komunikace z pohledu klienta s těžkým kombinovaným postižením a jeho okolí [rukopis] / Petra Jelínková.    2013 . 100 s.
  book

  book

 5. Analýza dílčích cílů u vybrané skupiny sebeobhájců [rukopis] / Michal Holínka.    2016 . 51
  book

  book

 6. Analýza pravidla maximálního úsilí v atletických disciplínách Speciálních olympiád [rukopis] / Jakub Vyskočil.    2015 . 55
  book

  book

 7. Analýza realizace reflexe jazykových rovin v kontextu s mentálním postižením [rukopis] / Lucie Pokorná.    2011 . 85 s. (90 205 znaků)
  book

  book

 8. Aplikace textů v easy to read v prostředí Denního centra Pomněnka [rukopis] / Lenka Ruta.    2016 . 76 s. 26 s. příloh
  book

  book

 9. Artefiletické pojetí v edukačním procesu na 1. stupni základní školy praktické [rukopis] / Helena Simerská.   . 89 stran
  book

  book

 10. Attachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením [rukopis] / Lenka Purkertová.    2014 . 64 s. (110 981 znaků)
  book

  book