Search results

 1. Administrátor Václav Koranda o lichvě / [Amedeo Molnár a kol.].    Molnár, Amedeo. (1978), s. 129-164.Acta reformationem bohemicam illustrantia.
  article

  article

 2. Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione : linguaggi a confronto (sec. XII-XVI) / a cura di Diego Quaglioni, Giacomo Todeschini e Gian Maria Varanini.    Roma : École française de Rome, 2005 . 308 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione

  book

 3. Lichva a možnosti preventivního využití dávek sociální péče / Niederle, P..    Čermák, Lubomír.29/7-8 (2003), s. 14-15.Sociální politika.
  article

  article

 4. 4.Lichva

  Lichva : trestný čin a společenský jev / Ladislav Koudelka.    Praha :  Wolters Kluwer,  2014 . xvii, 257 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Lichva

  book

 5. Lichva v českém soukromém právu [rukopis] / Martin Wirth.    2019 . 46 s. (95 815 znaků)
  book

  book

 6. Nové instituty ochrany slabší strany v občanském zákoníku [rukopis] / Tomáš Drahorád.    2017 . 51 s, 113188 znaků
  book

  book

 7. Ochrana slabší strany dle NOZ (Vymezení slabší strany a specifické nástroje ochrany) [rukopis] / Monika Kratinová.    2015 . 57 s. (219 910 znaků)
  book

  book

 8. Peníze a život : ekonomika a zbožnost ve středověku / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bavorová].    Praha :  Argo,  2005 . 85 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Z000100
  Peníze a život

  book

 9. Prodej nemovitosti za nepřiměřeně nízkou cenu a lichevní smlouvy v českém občanském právu / Spáčil, J..    11/7 (2003), s. 331-333.Právní rozhledy.
  article

  article

 10. Přehled judikatury : trestné činy proti majetku : neoprávněné užívání cizí věci / sestavili Antonín Draštík ... [et al.].    Praha :  ASPI Publishing,  2004 . 212 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Přehled judikatury

  book