Search results

 1. Aktivizační činnosti u dospělých osob se zrakovým postižením [rukopis] / Hana Homolová.    2016 . 101 s.
  book

  book

 2. Analýza a návrh řešení problematiky současného stavu sportovních zařízení na území města Přerova [rukopis] / Jana Hrčková.    2010 . 137 s. 12 s. obr.příloh
  book

  book

 3. Analýza stavu volnočasových aktivit pro předškolní děti v Novém Městě nad Metují [rukopis] / Dagmar Rudolfová.    2012 . 82
  book

  book

 4. Analýza volnočasových aktivit dětí na ZŠ Palackého 68 v Brně [rukopis] / Jan Ris.    2018 . 81 s.
  book

  book

 5. Analýza volnočasových aktivit pro žáky prvního stupně základních škol v Moravské Třebové [rukopis] / Zdeněk Komárek.    2018 . 83 s. (2 s. přílohy)
  book

  book

 6. Animace, vizualizace a interakce v řízených volnočasových aktivitách [rukopis] / Matěj Tuhý.    2015 . 112 s.
  book

  book

 7. AUTISMUS V DOSPĚLOSTI [rukopis] : AUTISM IN ADULTHOOD / Žaneta Kudlíková.    2008 . 94 s., 21 s. obr. příloh
  book

  book

 8. Diference v trávení volného času žáků 2. stupně ZŠ (komparace města a venkova) [rukopis] / Barbora Luczková.    2020 . 76
  book

  book

 9. Individuální sportovní volnočasové aktivity pro osoby se zrakovým postižením [rukopis] / Michaela Pátíková.    2019 . 97 s. (161 748 znaků)
  book

  book

 10. Informovanost a postoje žáků středních zdravotnických škol k problematice poruch příjmu potravy [rukopis] / Šárka Kaplanová.    2011 . 111 s.
  book

  book