Search results

 1. Abstracts : sixteenth conference on Great Lakes research : April 16, 17 and 18, 1973 Sawmill Creek Lodge - Huron, Ohio / host: the Ohio State University, Center for Lake Erie Area Research, Franz Theodore Stone Laboratory, Water Resources Center.    [Ann Arbor, Mich. :  International Association for Great Lakes Research,  1973] . viii, 158 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  book

  book

 2. Cyanobakterie : biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření : sborník semináře 21.1.2004 Brno, hotel Santon / Sdružení Flos Aquae, Česká limnologická společnost, Vodní zdroje Ekomonitor ; [editor Blahoslav Maršálek, Olga Halousková]. Cyanobakterie, 2004   .  Chrudim :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2004 . 158 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  journal

  journal

 3. ČSN 75 7220 Jakost vod - kontrola jakosti povrchových vod.    Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 11 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 4. ČSN 75 7221 Jakost vod - klasifikace jakosti povrchových vod.    Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 10 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  PRFH000100
  book

  book

 5. ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Část 2. Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu.    Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017 . 33 stran
  on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 6. ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 16, Pokyny pro biologické zkoušení vzorků.    Praha :  Český normalizační institut,  1999 . 38 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 7. ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 3, Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.    Praha :  Český normalizační institut,  2004 . 34 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 8. ČSN ISO 11352 (75 7032) Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality / zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Lenka Fremrová.    [Praha] : Česká agentura pro standardizaci, 2018 . 27 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 9. ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 10, Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod.    Praha :  Český normalizační institut,  1995 . 15 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 10. ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Kvalita vod - Odběr vzorků. Část 11, Návod pro odběr vzorků podzemních vod.    Praha :  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,  2012 . 31 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book