Search results

 1. Acute brain ischemia medical and surgical therapy / ed. N. Battistini.    New York :  Raven,  1986 . 367 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  book

  book

 2. Acute coronary syndromes in clinical practice / Anthony A. Bavry and Deepak L. Bhatt, editors.    London :  Springer Science+Business Media,  c2009 . xi, 98 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Acute coronary syndromes in clinical practice

  book

 3. Acute ischemic stroke : imaging and intervention / R.G. Gonzales ... [et al.] (Eds.).    Berlin :  Springer,  c2010 . xii, 268 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  book

  book

 4. Akutní cévní mozkové příhody : diagnostika, patofyziologie, management / Zbyněk Kalita a kolektiv.    Praha :  Maxdorf,  c2006 . 623 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV100000
  LF000100
  Z100100
  Akutní cévní mozkové příhody

  book

 5. Akutní končetinová ischemie / Bohuslav Čertík.    Praha :  Grada,  2003 . 147 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Akutní končetinová ischemie

  book

 6. Akutní koronární syndromy / Jan Vojáček.    Praha :  Grada,  1998 . 105 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Akutní koronární syndromy

  book

 7. Akutní mezenteriální ischemie : moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva / Jiří Páral ; [spolupracoval Jan Raupach ; ilustrace Josef Bavor].    Praha :  Grada,  2012 . 107 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF100100
  Z000100
  Akutní mezenteriální ischemie

  book

 8. Arteriální revaskularizace myokardu / Marek Gwozdziewicz.    Praha :  Grada,  2007 . 122 s., 8 s. bar. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Arteriální revaskularizace myokardu

  book

 9. Cardiac ischemia : from injury to protection / Bohuslav Ošťádal, František Kolář.    Boston :  Kluwer,  1999 . xiii, 173 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Cardiac ischemia

  book

 10. Cévní mozková příhoda : prevence a léčba mozkového iktu / Valery Feigin ; [přeložili Blanka Kalvachová, Stanislav Matoušek ; odborná spolupráce Pavel Kalvach].    Praha :  Galén,  c2007 . 207 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV430100
  Z320100
  Cévní mozková příhoda

  book