Search results

 1. Cochemský model [rukopis] / Dalibor Vujtík.    2019 . 51 s. (91 559 znaků)
  book

  book

 2. Práva a povinnosti vzdálenějších příbuzných na výživu a péči o nezletilé dítě [rukopis] / Marek Libiak.    2020 . 49 s. (94 500 znaků)
  book

  book

 3. Práva putativního otce v řízení o určení a popření rodičovství [rukopis] / Petra Kloudová.    2019 . 61 s. (143 892 znaků)
  book

  book

 4. Právo stejnopohlavních párů na soukromý a rodinný život [rukopis] / Lucie Jurečková.    2019 . 60 s. (125 039 znaků).
  book

  book

 5. Svěřenectví [rukopis] / Radka Pětvalská.    2015 . 52 s. (108 702 znaků)
  book

  book

 6. Svěření dítěte do střídavé péče rodičů v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2482/13 [rukopis] / Daniel Strmiska.    2019 . 48 s. (96 475 znaků).
  book

  book

 7. Výkon rodičovské odpovědnosti [rukopis] / Monika Kovaříková.    2016 . 62 s. (119 734 znaků)
  book

  book

 8. Výživné k nezletilým dětem [rukopis] / Jesika Schneiderková.    2017 . 50 s. (97 358 znaků)
  book

  book