Search results

 1. Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením [rukopis] / Kristina Ťoková.    2014 . 102
  book

  book

 2. Alternativní formy zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Karviná [rukopis] / Ivana Majerovová.    2013 . 125 s.
  book

  book

 3. Analýza komunitního plánování sociálních služeb na Kroměřížsku [rukopis] / Zuzana Kovaříková.    2011 . 155 s. (198 595 znaků)
  book

  book

 4. Analýza možností inkluzivního vzdělávání na vybrané základní škole v Brně [rukopis] / Veronika Sladká.    2014 . 103 s. (182 292 znaků)
  book

  book

 5. Analýza sociální rehabilitace v regionu Boskovicko [rukopis] / Renata Špidlíková.    2014 . 73 s.(135 265 zn.), 73 s. příl
  book

  book

 6. Arteterapie v komplexní péči o děti s kombinovaným postižením [rukopis] / Ivana Foretková.    2014 . 90 stran, (119 373 znaků)
  book

  book

 7. Asistent pedagoga v českém školství [rukopis] / Petra Tesařová.    2016 . 148 s. (příloha 26 s.)
  book

  book

 8. Asistent pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na současné ZŠ [rukopis] / Michaela Nečasová.    2018 . 217 stran
  book

  book

 9. Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa the Czech Republic [rukopis] : Postoje budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické Republice a České Republice / Radka Bartoňová.   . 88 s., 132016 znaků
  book

  book

 10. Attitudes of Physical Education Teachers and Grammar Teachers Toward Teaching Students with Physical Disabilities in General Physical Education in the Czech Republic [rukopis] / Petra Nováková.    2012 . 85 str.
  book

  book