Search results

Records found: 259  
Your query: Subject h. and keywords = "hearing impairment"
 1. A Comparative Study of Deaf Identity in Chinese Han, Tibetan Regions and Czech Republic [rukopis] / Chen Ge.    2014 . 176 pages (285856 characters),
  book

  book

 2. Akvizice jazyka u dětí se sluchovým postižením [rukopis] / Klára Bednářová.    2017 . 68 s.
  book

  book

 3. An evaluation existing service provisions for students with hearing impairment and the conditions necessary for effective implementation of inclusive education programme in Nigeria [rukopis] / James Abua Ewa.    2016
  book

  book

 4. Analýza názorů společnosti na osoby se sluchovým postižením [rukopis] / Jana Kociánová.    2018 . 56
  book

  book

 5. Analýza pedagogických přístupů učitelů žáků se sluchovým postižením [rukopis] / Barbora Bučková.    2014 . 54 s., přílohy 20 s.
  book

  book

 6. Asistenční technologie a student se sluchovým postižením na vysoké škole [rukopis] / Petr Hanzálek.    2020 . 88
  book

  book

 7. Autismus a sluchové postižení - specifický speciálně-pedagogický problém [rukopis] / Ilona Rausová.    2007 . 89 s., 8 s. příloh
  book

  book

 8. Bariéry v profesním uplatnění sluchově postižených [rukopis] / Adéla Erlebachová.    2012 . 59 s. (90 942 znaků)
  book

  book

 9. Counseling family with a child with a hearing impairment: A perspective of Nigeria [rukopis] / Ngozi Goodness Nwaukwa.    2021 . 23763
  book

  book

 10. Čtenářské kompetence osob se sluchovým postižením [rukopis] / Lenka Kučabová.    2014 . 44
  book

  book