Search results

Records found: 48  
Your query: Subject h. and keywords = "fair trial"
 1. Aktuální úprava doručování v intencích práva na spravedlivý proces [rukopis] / Jaromír Bönisch.    2017 . 51 s. (103 308 znaků)
  book

  book

 2. Arbitrabilita sporu a důsledky její absence [rukopis] / David Baroš.    2016 . 71 s. (149 812 znaků).
  book

  book

 3. Daňové subjekty a jejich postavení [rukopis] / Hana Pavlová.    2012
  book

  book

 4. Dokazování v přípravném řízení [rukopis] / Veronika Ščerbová.    2020
  book

  book

 5. Domovní prohlídky u advokátů a prohlídky jiných prostor sloužících k výkonu advokacie [rukopis] / Iva Blažková.    2021 . 57 s. (119 910 znaků)
  book

  book

 6. Efektivní realizace participačních práv dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí [rukopis] / Alexandra Vinklárková.    2019 . 61 s. (130 290 znaků)
  book

  book

 7. Institut presumpce neviny dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod [rukopis] / Stanislav Měchura.    2019 . 70 s. (110 000 znaků)
  book

  book

 8. Institut přísedících a jeho (ne)soulad s ústavním pořádkem [rukopis] / Zuzana Pilerová.    2018 . 47 s. (107169 znaků)
  book

  book

 9. Koncentrace řízení před soudy prvního stupně v českém civilním řízení [rukopis] / Sára Boháčková.    2019 . 47 s. (109 551 znaků)
  book

  book

 10. Koncentrace řízení v civilním soudním řízení sporném [rukopis] / Bára Krumpholcová.    2022 . 52 s. (110 563 znaků)
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.