Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "expertizy"
 1. Archæologia historica. 10, 10, 1985   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Archæologia historica

  journal

 2. Instrumental methods in the authentication of cultural heritage : application of instrumental methods in the authentication of cultural heritage : case studies (painting, book, metal, stone) / Nicoleta Vornicu.    Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2014]  ©2014 . 53 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Instrumental methods in the authentication of cultural heritage

  book

 3. K aktuálním otázkám popírání otcovství v České republice / Renáta Šínová, Jana Malá.    Košické dni súkromného práva I.2016, s. 550-570.
  article

  article

 4. K některým novinkám v právní úpravě určování a popírání rodičovství po 1. 1. 2014 / Renáta Šínová.    Bulletin advokacie.Roč. 21, (2014), č. 12, s. 52-57.
  article

  article

 5. K neplatnosti určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů / Renáta Šínová.    Soukromé právo.roč. 4, (2016), č. 9, s. 2-9.
  article

  article

 6. K pojmu veřejného pořádku jako kritéria pro prominutí zmeškání lhůty k popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2018), no. 3, p. 187-206.
  article

  article

 7. K účastenství a postavení potomků v řízení o určení a popření otcovství / Erika Horníčková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 199-209.
  article

  article

 8. Právní postavení domnělého otce (1.) / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 8, s. 4-8.
  article

  article

 9. Právní postavení domnělého otce (2.) : aktivní věcná (ne)legitimace domnělého otce k podání návrhu na popření otcovství / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 9, s. 4-11.
  article

  article

 10. Právní postavení domnělého otce (4.) : dovolání se neplatnosti souhlasného prohlášení o určení otcovství / Erika Horníčková.    Právo a rodina.roč. 19, (2017), č. 11, s. 20-23.
  article

  article