Search results

 1. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 2. Actio Publiciana [rukopis] / Milan Vařeka.    2019 . 72 s. (158 524 znaků).
  book

  book

 3. Domy pánů z Pernštejna v kontextu šlechtické držby v královském městě Brně / Hana Jordánková, Ludmila Sulitková.    Pernštejnové v českých dějinách. (1995), s. 115-132.Pernštejnové v českých dějinách.
  article

  article

 4. 4.Držba

  Držba [rukopis] / Martina Morávková.    2014
  book

  book

 5. Držba a vydržanie v kontexte dejín / Tomíš Zverka.    Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií.2016, s. 155-163.
  article

  article

 6. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém ; II. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém / Antonín Randa ; editor Jiří Spáčil.    Praha :  ASPI,  2008 . [581] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF210100
  I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém

  book

 7. Držba informací / Ivo Telec.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 4, s. 115-121.
  article

  article

 8. Držba v dejinách práva : rímskoprávna náuka o držbe a jej vyústenie v terajšom čase / Peter Blaho.    Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015 . 186 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000200
  book

  book

 9. Držba v rímskom a kánonickom práve / Peter Blaho, Matej Mlkvý, Vojtech Vladár.    Praha : Leges, 2019 . 331 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Držba v rímskom a kánonickom práve

  book

 10. Držitel - detentor nebo possessor? / Kamila T. Bubelová.    Univerzita Palackého.29-34.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article