Search results

 1. Aktivizační metody výukového bloku "výživa a prevence civilizačních chorob" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví [rukopis] / Markéta Mudráková.    2013 . 108 s., 12 s., (132 177 znaků)
  book

  book

 2. Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem [rukopis] / Ilona Zeisbergerová.    2007 . 76 s., 1s obr. příloh
  book

  book

 3. Hodnocení vybraných ukazatelů zdraví u dospělé populace [rukopis] / Veronika Rousová.    2018 . 70
  book

  book

 4. Informovanost žáků druhého stupně základních škol Kraje Vysočina o neinfekčních chorobách hromadného výskytu [rukopis] / Zdeňka Fraiová.    2016 . 103
  book

  book

 5. Obsahová analýza školních vzdělávacích programů středních odborných škol v kraji Vysočina se zaměřením na vzdělávací oblast Vzdělávání pro zdraví [rukopis] / Petra Hoskovcová.    2016 . 72
  book

  book

 6. STRAVOVACÍ STEREOTYPY STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ [rukopis] / Monika Kotyzová.    2010 . 103 s.(147 976 zn.), 25 s. př.
  book

  book

 7. Stravovací sterotypy učitelů a studentů [rukopis] / Dana Masařová.    2008 . 95 s., 1 s. obr. přílohy
  book

  book

 8. Stravovací zvyklosti studentů FTK UP s ohledem na regulaci hmotnosti a zdravý životní styl [rukopis] / Jaroslav Herzán.    2016 . 111.
  book

  book