Search results

Records found: 147  
Your query: Subject h. and keywords = "civil code"
 1. Absolutní působení relativních práv v OZ [rukopis] / Dominik Duchoň.    2019 . 54 s. (101 606 znaků)
  book

  book

 2. Alternativní formy soužití se zaměřením na francouzskou úpravu [rukopis] / Kristýna Štroblová.    2014 . 73 s. (142 164 znaků)
  book

  book

 3. Anonymita osvojení a její porušení [rukopis] / Lucie Kachramanová.    2015 . 56 s. (102 357)
  book

  book

 4. APLIKACE ZÁKONA č. 135/2006 Sb., O OCHRANĚ PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM V POLICEJNÍ PRAXI [rukopis] / Jitka Stoupencová.    2008 . 92 s., 73 s. příloh
  book

  book

 5. Bankovní záruka a ručení [rukopis] / Tomáš Pavelec.    2011
  book

  book

 6. Bezdůvodné obohacení v občanskoprávních vztazích [rukopis] / Andrea Dudová.    2012
  book

  book

 7. Cestovní smlouva a odpovědnost provozovatele cestovní kanceláře [rukopis] / Dominika Švrčková.    2013
  book

  book

 8. Činnost a postavení spolků ve světle NOZ [rukopis] / Radek Šikola.    2016 . 85 s.
  book

  book

 9. Darovací smlouva s akcentem na vrácení daru [rukopis] / Václav Vévoda.    2010 . 79 s. (177902 znaků)
  book

  book

 10. Darování pro případ smrti v kontextu dědického práva [rukopis] / Petra Žišková.    2017 . 52 s. (94 805 znaků)
  book

  book