Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "administrative proceedings"
 1. Aktivní legitimace nevládních neziskových organizací v otázce přístupu k právní ochraně [rukopis] / Romana Skácelová.    2013
  book

  book

 2. Aplikace správního řádu územními finančními orgány [rukopis] / Martina Navrátilová.    2021 . 218
  book

  book

 3. Informovanost občanů o institutu trvalý pobyt [rukopis] / Valerie Šípová.    2019 . 58 s. (78 700 znaků)
  book

  book

 4. Odškodňování imateriální újmy za nepřiměřeně dlouhé správní řízení [rukopis] / Karolína Hlavinková.    2023 . 51 s. (113 910)
  book

  book

 5. Opravné prostředky ve správním řízení [rukopis] / Monika Šinclová.    2011
  book

  book

 6. Pořádkové správní delikty [rukopis] / Marta Pavlicová.    2012
  book

  book

 7. Posuzování příspěvku na péči [rukopis] / Barbora Fellnerová.    2017 . 67 s. XXXII
  book

  book

 8. Přestupková agenda realizovaná územně samosprávnými celky a kvalifikační příprava úředníků pro její výkon [rukopis] / Aleš Nepor.    2008 . 81 s.
  book

  book

 9. Přiměřená lhůta ve správním řízení [rukopis] / Kristina Kučerová.    2013
  book

  book

 10. Řádné opravné prostředky ve správním řízení [rukopis] / Jarmila Schreiberová.    2016 . 54 s. (122 495 znaků)
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.