Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "adekvátnost"
 1. Adekvátnost literárních textů čítanky Fraus pro 6. ročník [rukopis] / Nikola Jehlářová.    2017 . 76 s. (111 000 znaků)
  book

  book

 2. Audiovizuální překlad jako podklad pro dabing Srovnávací případová studie [rukopis] / Daniel Janečka.    2019 . 95
  book

  book

 3. Dialektismy v tvorbě Mariji Matios. Překladatelská analýza vybraných děl [rukopis] / Lucie Doleželová.    2013 . 74
  book

  book

 4. Porovnání českých překladů divadelní hry The Importance of Being Earnest od Oscara Wildea [rukopis] / Alena Papoušková.    2015 . 139 s. (265 031 znaků)
  book

  book

 5. Problematik der Übersetzung von Kiezdeutsch anhand ausgewählter Texte der deutsch-türkischen Literatur [rukopis] / Jan Ciosk.    2016 . 73 s. (121 912 znaků)
  book

  book

 6. Převod kulturně specifických prvků v dabingovém překladu a hodnocení jeho adekvátnosti [rukopis] / Lada Rybníčková.    2013 . 95 s. (112 675 znaků)
  book

  book

 7. Úspěšnost převodu u připraveného a nepřipraveného textu v konsekutivním tlumočení z hlediska plynulosti převodu, adekvátnosti obsahu a nadbytečnosti [rukopis] / Veronika Kůsová.    2013 . 115 s. (164 920 znaků)
  book

  book

 8. Výzkum čtenářské adekvátnosti literárních ukázek čítanky FRAUS pro 9. ročník ZŠ [rukopis] / Martina Vidláková.    2017 . 168 s. (z toho 19 s. přílohy)
  book

  book