Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "The teaching"
 1. Aktivizační metody ve výuce na střední škole [rukopis] / Andrea Klečková.    2014 . 95
  book

  book

 2. Aktivizační metody ve výuce sociálních a zdravotních předmětů [rukopis] / Martina Coufalová.    2018 . 47 s. (8 443 znaků).
  book

  book

 3. Církevní výuka jako základní i zvláštní právo registrovaných církví a náboženských společností [rukopis] / Katarína Blažíčková.    2013
  book

  book

 4. Další vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením [rukopis] / Hana Majerová.    2012 . 98 s. (311 407 znaků)
  book

  book

 5. Didaktika první pomoci na středních odborných školách [rukopis] / Jana Neumannová štechová.    2007 . 147 s.
  book

  book

 6. Evaluace aktivizujících metod v kontextu kurikulární reformy [rukopis] / Marie Malošíková.    2011 . 78 stran
  book

  book

 7. Image mateřské školy [rukopis] / Eva Obstová.    2014 . 79 stran, 4 strany příloh
  book

  book

 8. Implementace průřezových témat na základní škole praktické [rukopis] / Martina Odehnalová.    2007 . 86 stran
  book

  book

 9. Interaktivní program na podporu výuky binárních relací [rukopis] / Martin Sommer.    2010 . 31 s
  book

  book

 10. Kvalita života učitelů ve vztahu k délce praxe a pohlaví [rukopis] / Marie Ševčíková.    2012 . 68 s. ( 74 358 znaků)
  book

  book