Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Správní trestání"
 1. Evropské aspekty správního trestání [rukopis] / Mária Pribilová.    2013
  book

  book

 2. Hmotněprávní úprava přestupků proti veřejnému pořádku [rukopis] / Lucie Jaloviecová.    2020
  book

  book

 3. Mladistvý jako subjekt přestupku a jeho postavení v přestupkovém řízení [rukopis] / Tereza Zachovalová.    2021 . 60 s. (139 033 znaků)
  book

  book

 4. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání [rukopis] / Michaela Morongová.    2018 . 66 s.
  book

  book

 5. Pořádkové správní delikty [rukopis] / Veronika Chroustová.    2013
  book

  book

 6. Postihování přestupků mladistvých pachatelů [rukopis] / Michaela Caklová.    2019 . 30 s. (59 444 znaků).
  book

  book

 7. Právní povaha správního vyhoštění [rukopis] / Lucie Říhová.    2016 . 55 s.
  book

  book

 8. Propadnutí, zabrání týraného zvířete a náhradní péče o zvíře [rukopis] / Karolína Baloušková.    2022 . 62 s. (119 122 znaků)
  book

  book

 9. Přestupky fyzických osob proti veřejnému pořádku se zaměřením na postavení úřední osoby [rukopis] / Petra Sieglerová.    2022 . 62 s.
  book

  book

 10. Sankce na úseku orgánu ochrany veřejného zdraví [rukopis] / Jana Skoupilová.    2010 . 32 s. (51 000 znaků)
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.