Search results

 1. Analýza úrovně subjektivních preferencí u žáků vybrané školy [rukopis] / Jitka Ochmanová.    2011 . 76 s., 1 s. příloh
  book

  book

 2. Individuální sportovní volnočasové aktivity pro osoby se zrakovým postižením [rukopis] / Michaela Pátíková.    2019 . 97 s. (161 748 znaků)
  book

  book

 3. Kvalita života zdravotně postižených s důrazem na význam sportovních aktivit [rukopis] / Alena Kubánková.    2007 . 78 s., 13 s. příloh.
  book

  book

 4. Mládež, hodnoty a sportovní aktivity v přírodě ve volném čase [rukopis] / Klára Polednová.    2020 . 101 s.
  book

  book

 5. Postavení aerobiku ve volnočasových aktivitách studentů Univerzity Palackého [rukopis] / Iva Zowadová.    2009 . 75 s, 5 s. obr. příloh
  book

  book

 6. Prevence kriminality mládeže na Litovelsku [rukopis] / Simona Čapáková.    2012 . 78 s (129 894 znaků)
  book

  book