Search results

Records found: 147  
Your query: Subject h. and keywords = "Schizofrenie"
 1. Agrese, její příčiny, prevence a zvládání u klientů s lékařskou diagnózou schizofrenie a demence [rukopis] / Jana Kocerová.    2013 . 42 s. (78 429 znaků)
  book

  book

 2. Agresivní chování u schizofreniků [rukopis] : Přehledná práce / Nikola Brixelová.    2010 . 86 stran
  book

  book

 3. Akutní a následná péče u psychoticky nemocných [rukopis] / Dagmar Dostalíková.    2012 . 69 stran
  book

  book

 4. Analýza EEG signálu jako biomarker schizofrenie [rukopis] / Michael Tesař.    2017 . 91
  book

  book

 5. Analýza EEG signálu jako biomarker schizofrenie [rukopis] / Michael Tesař.    2017 . 95 s. (163 347 znaků)
  book

  book

 6. Analýza možného vlivu vybraných psychiatrických diagnóz na hodnotovou hierarchii [rukopis] / Hana Fialová.    2018 . 77 s. (130 611 znaků)
  book

  book

 7. Analýza tělesné konstituce u lidí s psychickým onemocněním [rukopis] / Marta Dvořáčková.    2011 . 107s. (180 360 znaků)
  book

  book

 8. Arteterapie u psychiatrických pacientů [rukopis] / Petra Malášková.    2015 . 51
  book

  book

 9. Aspekty resocializace osob s psychotickým onemocněním [rukopis] / Vendula Neumanová.    2014 . 97 s. (192 305 znaků).
  book

  book

 10. Averzivní zážitky v dětství, attachment a sebestigmatizace u lidí s psychotickým onemocněním [rukopis] / Barbora Čermáková.    2020 . 108 s. (233 265 znaků)
  book

  book