Search results

 1. Aktivity dospělých uživatelů v zařízení sociálních služeb [rukopis] / Ivana Kostková.    2009 . 80 s., 18 s, příloh.
  book

  book

 2. Certifikace Vážka ve vazbě na úroveň kvality poskytované pobytové služby Domov se zvláštním režimem [rukopis] / Veronika Ludvíčková.    2020 . 99
  book

  book

 3. Kompetence pracovníků v sociálních službách NZ ÚSP [rukopis] : The competencies of social service organization in NZ ÚSP / Veronika Maxantová.    2008 . 92
  book

  book

 4. Kvalita sociální služby jako záruka spokojenosti seniorů [rukopis] / Ivana Šimková.    2011 . 86 s. přílohy 19 s.
  book

  book

 5. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Olomouci [rukopis] / Veronika Vávrová.    2010 . 86
  book

  book

 6. Systém sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek [rukopis] / Jana Pavelková.    2008 . 69 s., 5 s. obr. příloh.
  book

  book