Search results

 1. The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights / Paul Gragl.    Oxford ; Portland, Or. :  Hart Publishing,  c2013 . xxviii, 333 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  book

  book

 2. Ako podávať sťažnosti na európsky súd pre ĺudské práva : otázky a odpovede ; Dohovor o ochrane ĺudských práv a základných slobôd : ako bol zmenený Protokolom č. 11 (platný od 1. novembra 1998) / Robert Fico, Zuzana Kupcová.    Bratislava :  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  1999 . 59 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 3. Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti : (právo na spravodlivý proces) / Ľubica Masárová.    Praha : Leges, 2015 . 109 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti

  book

 4. Article 5 of the european convention on human rights : the protection of liberty and security of person / by J. L. Murdoch.    Strasbourg :  Council of Europe,  1996 . 99 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 5. Basic community cases / Bernard Rudden and Diarmuid Rossa Phelan.    New York :  Oxford University Press,  1997 . xxx, 379 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 6. Biologický otec [rukopis] / Matěj Cetkovský.    2019 . 62 s. (116 649 znaků)
  book

  book

 7. Case law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights.    Strasbourg :  Council of Europe,  2001 . 95 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 8. Cases and commentary on constitutional and administrative law / J. Martson, R. Ward.    London :  Pitman,  1997 . xxvii, 516 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Cases and commentary on constitutional and administrative law

  book

 9. Cases and materials on the European Convention on Human Rights / Alastair Mowbray.    Oxford :  Oxford University Press,  c2007 . xxxviii, 1058 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Cases and materials on the European Convention on Human Rights

  book

 10. The CJEU crossing the Rubicon on the same-sex marriages? : commentary on Coman case / Václav Stehlík.    International and comparative law review.vol. 18, (2018), no. 2, s. 85-99.
  article

  article