Search results

 1. Aktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného [rukopis] / Tereza Zelíková.    2014 . 56 s. (119 946 znaků)
  book

  book

 2. Mediace ve spotřebitelských sporech a její komparace s rozhodčím řízením [rukopis] / Jan Jirák.    2017 . 68 s. (140 000 znaků)
  book

  book

 3. Spotřebitelské spory před Evropským soudním dvorem a reflexe této judikatury v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR [rukopis] / Alena Kouřilová.    2015 . 70 s. (119 631 znaků)
  book

  book