Search results

 1. Analýza stravovacích zvyklostí ve vztahu k hodnotě Body mass indexu u žáků 8. a 9. tříd základních škol v okrese Trutnov [rukopis] / Alena Dvořáková.    2012 . 100 stran
  book

  book

 2. Analýza tělesné konstituce u lidí s psychickým onemocněním [rukopis] / Marta Dvořáčková.    2011 . 107s. (180 360 znaků)
  book

  book

 3. Analýza tělesného složení u 7 a 8letých chlapců a dívek pomocí metody bioelektrické impedance [rukopis] / Lukáš Stejskal.    2013 . 93 s.
  book

  book

 4. Dětská nadváha a obezita ve spojitosti s nezdravým životním stylem u žáků z prvního a druhého stupně vybraných základních škol v okrese Olomouc [rukopis] / Michal Mrňka.    2020 . 83
  book

  book

 5. Efekt chodeckého intervenčního programu na tělesné složení u žen se sedavým zaměstnáním [rukopis] / Jana Kozlovská.    2014 . 72
  book

  book

 6. Faktory ovlivňující vznik obezity u dětí [rukopis] / Hana Orságová.    2016 . 98
  book

  book

 7. Hodnocení body image a zdraví u dospělých mužů a žen ve vztahu ke kategoriím BMI [rukopis] / Kateřina Tázlarová.    2015 . 92 stran, 151 854 znaků
  book

  book

 8. Hodnocení úrovně somatických parametrů u současných vrcholových hráčů fotbalu [rukopis] / Lukáš Bekr.    2018
  book

  book

 9. Hodnocení úrovně životní spokojenosti a jejich složek a úrovně pohybové aktivity u současných středoškolských studentů [rukopis] / Richard Vojtek.    2016 . 63 s (85 899 znaků)
  book

  book

 10. Hodnocení vybraných somatických a funkčních charakteristik u postižené populace / R. Vařeková, M. Přidalová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 68-72 : tab..Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article