Search results

 1. Aktivní politika zaměstnanosti v České republice [rukopis] / Lenka Oborná.    2009 . 64
  book

  book

 2. Dopady sociální reformy na osoby se zdravotním postižením - Oblast zaměstnanosti [rukopis] / Milena Vykoukalová.    2013 . 84 s. (136 843 znaků)
  book

  book

 3. EVALUACE VZDĚLÁVACÍCH NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A JEJÍ UPLATNĚNÍ V RÁMCI ÚŘADU PRÁCE [rukopis] / Irena Škývarová.    2009 . 86 s., 26 s. příloh
  book

  book

 4. Hodnotící posouzení pilotního integračního programu pro nezaměstnané se zdravotním postižením v oblasti Bruntálska [rukopis] / Bohdana Richterová.    2010 . 101 stran (včetně příloh)
  book

  book

 5. Kurzarbeit a jeho zavedení v České republice [rukopis] / Adéla Bosáková.    2016 . 80 s. (118 178 znaků)
  book

  book

 6. Kvalifikace a kompetence odborných poradců pracujících s nezaměstnanými mimo oblast působnosti Zákona číslo 108/2006 Sb. "O sociálních službách [rukopis] / Petr Nejedlý.    2016 . 88 s. (134 480 znaků) 20 s.
  book

  book

 7. POSTAVENÍ A UPLATNĚNÍ OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH NA TRHU PRÁCE [rukopis] / Olga Pacáková.    2011 . 75 s. (136 278 znaků).
  book

  book

 8. Postavení mladistvých na trhu práce [rukopis] / Daniela Bílá.    2009 . 64 s.
  book

  book

 9. PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI ABSOLVENTY ŠKOL NA ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V OKRESE NOVÝ JIČÍN [rukopis] / Vratislav Vytejček.    2012 . 104 stran (143 796 znaků)
  book

  book

 10. Problematika nezaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let [rukopis] / Zuzana Krejčí.    2011 . 80 s. (142 026 znaků)
  book

  book