Search results

 1. Aktivní politika zaměstnanosti v České republice [rukopis] / Lenka Oborná.    2009 . 64
  book

  book

 2. Dopady sociální reformy na osoby se zdravotním postižením - Oblast zaměstnanosti [rukopis] / Milena Vykoukalová.    2013 . 84 s. (136 843 znaků)
  book

  book

 3. Kurzarbeit a jeho zavedení v České republice [rukopis] / Adéla Bosáková.    2016 . 80 s. (118 178 znaků)
  book

  book

 4. Kvalifikace a kompetence odborných poradců pracujících s nezaměstnanými mimo oblast působnosti Zákona číslo 108/2006 Sb. "O sociálních službách [rukopis] / Petr Nejedlý.    2016 . 88 s. (134 480 znaků) 20 s.
  book

  book

 5. Postavení mladistvých na trhu práce [rukopis] / Daniela Bílá.    2009 . 64 s.
  book

  book

 6. PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI ABSOLVENTY ŠKOL NA ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V OKRESE NOVÝ JIČÍN [rukopis] / Vratislav Vytejček.    2012 . 104 stran (143 796 znaků)
  book

  book

 7. Problematika nezaměstnanosti věkové skupiny nad 50 let [rukopis] / Zuzana Krejčí.    2011 . 80 s. (142 026 znaků)
  book

  book

 8. Sociální dopady dlouhodobé nezaměstnanosti [rukopis] / Lenka Nováková.    2009 . 74 s., 5 s. obr. příloh
  book

  book

 9. Strategie hledání zaměstnání u absolventů vysokých škol [rukopis] / Michala Zaprianová.    2016 . 89
  book

  book

 10. Trendy politiky zaměstnanosti v kontextu existence ageismu na trhu práce [rukopis] / Marta Menšíková.    2013 . 149
  book

  book