Search results

 1. Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich / Włodzimierz Bielak.    Lublin :  Wydawnictwo KUL,  2011 . 312 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 2. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku / Francis Rapp ; [z francouzského originálu přeložila Stanislava Káňová].    Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  1996 . 343 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF300000
  KONVIKT000100
  Z100100
  Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku

  book

 3. Čechy na konci věků : apokalyptické myšlení a vize husitské doby / Pavlína Cermanová.    Praha :  Argo,  2013 . 412 s., [16] s. obr. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000300
  PDF000100
  Z100100
  Čechy na konci věků

  book

 4. Le décor architectural artuqide en pierre de Mardin placé dans son contexte régional : contribution à l'histoire du décor géométrique et végétal du Proche-Orient des XUUe-XVe siècles / Deniz Beyazit.    Oxford : Archaeopress Publishing Ltd, [2016]  ©2016 . xx, 551 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Le décor architectural artuqide en pierre de Mardin placé dans son contexte régional

  book

 5. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 3. svazek, Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech / Kateřina Charvátová.    Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009 . 260 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  book

 6. Dějiny španělské literatury. [Díl] 1, Literatura rozvitého feudalismu / Oldřich Bělič.    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1964 . 170 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  book

  book

 7. The Eucharist in medieval canon law / Thomas M. Izbicki.    Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . xxiv, 264 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 8. Filosofie vrcholného a pozdního středověku / Theo Kobusch ; přeložil Martin Pokorný.    Praha :  OIKOYMENH,  2013 . 783 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  FF000300
  PDF000100
  Z400100
  Filosofie vrcholného a pozdního středověku

  book

 9. Geneze pražského reformního hnutí (1360-1419) / Olivier Marin ; z francouzského originálu přeložila Karolina Srncová.    Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 521 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Geneze pražského reformního hnutí (1360-1419)

  book

 10. Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters in den böhmischen Ländern / Diether Krywalski.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 491 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000200
  Z200100
  Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters in den böhmischen Ländern

  book