Search results

Records found: 41  
Your query: Subject h. and keywords = "školní stravování"
 1. Absolvent oboru vzdělání kuchař (65-52-H/001) [rukopis] / Pavlína Lenertová.    2015 . 56 stran
  book

  book

 2. Analýza stravovacích zvyklostí ve vztahu k hodnotě Body mass indexu u žáků 8. a 9. tříd základních škol v okrese Trutnov [rukopis] / Alena Dvořáková.    2012 . 100 stran
  book

  book

 3. Analýza stravovacích zvyklostí žáků 4. a 5. tříd základních škol v Olomouckém kraji zjištěných pomoci projektu Putování za zdravým jídlem [rukopis] / Kristýna Pavlíčková.    2011 . 94
  book

  book

 4. Analýza zájmu o dodávku zdravých svačin v městě Olomouci [rukopis] / Petr Ilgner.    2014 . 76 s.
  book

  book

 5. Dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů ve školním stravování [rukopis] / Iveta Kuchařová.    2014 . 56 s.
  book

  book

 6. Hodnocení kvality stravování dětí mladšího školního věku ve školních jídelnách [rukopis] / Veronika Studničková.    2020 . 70 s. (80 510 znaků)
  book

  book

 7. Hodnocení kvality stravování ve školních jídelnách na základních školách v okresu Jihlavy [rukopis] / Bára Čermáková.    2020 . 60 s.
  book

  book

 8. Krátké zamyšlení nad vzdělávací oblastí Člověk a zdraví v kontextu současné doby / Tomáš Polívka.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 87, č. 6 (2021), s. 2-6.
  article

  article

 9. Kvalita stravování dětí na základní škole [rukopis] / Lenka Hlavicová.    2020 . 56 s. (79 125 znaků)
  book

  book

 10. Kvalita stravování ve školních jídelnách pro děti mladšího školního věku [rukopis] / Veronika Valúšková.    2018 . 88
  book

  book