Search results

 1. Aboke girls : children abducted in northern Uganda / Els De Temmerman.    Kampala :  Fountain Publishers,  2009 . viii, 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Aboke girls

  book

 2. Cunegonde's kidnapping : a story of religious conflict in the age of englightenment / Benjamin J. Kaplan.    New Haven, Conn. :  Yale University Press,  c2014 . xvii, 290 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 3. Evropský pohled na únosy dětí / Jan Čapek.    Rodinné listy.Roč. 3, (2014), č. 4, s. 18-25.
  article

  article

 4. Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí : rozhodnutí Ústavního soudu ČR / Soňa Dostálová.    Peroutková, Věra.10/7 (2008), s. 5-7.Právo a rodina.
  article

  article

 5. Letecké únosy a mezinárodní právo / Marek Roubal ; [vedoucí diplomové práce Vladislav David].    Olomouc :  Marek Roubal,  2002 . 75 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 6. Mezinárodní únosy dětí / Adam Wilk.    Svoboda, Zdeněk.15/9 (2007), s. 18-20.Právní rádce.
  article

  article

 7. Mezinárodní únosy dětí a právní prostředky k jejich odčinění / Ivana Luštíková ; vedoucí diplomové práce Milana Hrušáková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 89 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 8. Násilí v rodině a mezinárodní únos dítěte / Martina Cirbusová, Romana Rogalewiczová.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 9, s. 746-757.
  article

  article

 9. Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidskoprávních závazků ČR / Zdeněk Nový.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 13-14, s. 457-463.
  article

  article

 10. Postavení rodiče při změně místa bydliště dítěte druhým rodičem / Radka Demjanová, Jitka Jordánová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), No. 3, s. 233-239.
  article

  article