Search results

 1. 100 let Vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě : XXV. Mikulovské sympozium 14.-15. října 1998 / [Emil Kordiovský].    Brno :  Státní okresní archiv : Muzejní a vlastivědná společnost,  1998 . 194 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  book

  book

 2. Altböhmen und Altmähren : Mitteilungen für die Ur-, Vor- und Frühgeschichte des Sudeten-Karpatenraumes.    Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1941-1942
  journal

  journal

 3. The archaeology of Mikulčice / texts: Lumír Poláček ; translation: Petra Maříková Vlčková.    Brno : Brno Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Mikulčice field base, [2008]  ©2008 . 44 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
  The archaeology of Mikulčice

  book

 4. Archivum amicus historici est : sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové / k vydání připravila Radana Červená.    Brno : Statutární město Brno ; Archiv města Brna, 2015 . 604 strany
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Archivum amicus historici est

  book

 5. Bibliografie k právním dějinám Moravy (1945-1985). Část 2 / Karel Schelle.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 155-171.Právněhistorické studie.
  article

  article

 6. Biskupství olomoucké 1576-1579 a volba Stanislava Pavlovského / napsal Bohumil Navrátil.    V Praze :  Jubilejní fond Královské české společnosti náuk,  1909 . XIII, 451 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 7. Cyrilometodějská tradice a slavistika / František Václav Mareš ; [sestavili Emilie Bláhová a Josef Vintr ; texty přeložili Emilie Bláhová a Václav Konzal].    Praha :  Torst,  2000 . 736 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF200000
  Z000100
  Cyrilometodějská tradice a slavistika

  book

 8. Časopis Matice moravské / František Bartoš, Vincenc Brandl, František Kameníček, František Rypáček, B. Navrátil, St. Souček, O. Odložilík, J. Šebánek, Vincenc Sameš, Bedřich Sindelář.    Brno :  Matice moravská,  1869-
  journal

  journal

 9. Časopis Matice moravské / Bedřich Šindelář, řídí red. rada, předseda Jan Janák, Jiří Malíř. CXXXII, 1-2, 2013   .  Brno :  Matice moravská,,  2013
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  journal

  journal

 10. Časopis Matice moravské / Bedřich Šindelář, řídí red. rada, předseda Jan Janák, Jiří Malíř. Roč. CXXX, 1-2, 2011   .  Brno :  Matice moravská,
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  journal

  journal