Search results

 1. Aiqingde san bu qu : wu yu dian / Ba Jin.    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1988 . 389 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 2. Camel Xiangzi / Lao She ; [translated by Shi Xiaoqing].    Beijing :  Foreign Languages Press,  1981 . 236 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 3. The family / by Pa Chin ; [translated by Sidney Shapiro ; illustrations by Liu Tan-chai].    Peking :  Foreign Languages Press,  1978 . 284 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 4. Furong zhen / Gu Hua ; [editoval Liu Wei].    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1981 . 224 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 5. Hong lou meng. shang / Cao Xueqin , Gao E ; komentoval Zhongguo yishu yanjiuyuan Hong lou meng yanjiusuo.    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1982 . 562 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  Hong lou meng

  book

 6. Hong lou meng. xia / Cao Xueqin , Gao E ; komentoval Zhongguo yishu yanjiuyuan Hong lou meng yanjiusuo.    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1982 . 1163-1648 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  Hong lou meng

  book

 7. Hong lou meng. zhong / Cao Xueqin , Gao E ; komentoval Zhongguo yishu yanjiuyuan Hong lou meng yanjiusuo.    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1982 . 562-1162 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  Hong lou meng

  book

 8. Horská ves / Chun-Chan Yeh ; [přeložili F. Třešník a A. Kafka].    Praha :  J. Otto,  1948 . 242 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200000
  book

  book

 9. Huofenghuang / Wei Wei.    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1997 . 753 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 10. 10.Chun

  Chun / Ba Jin ; [editoval Weng Yong].    Beijing :  Renmin wenxue chubanshe,  1962 . 438 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book