Search results

 1. Pojmoslovné a terminologické vádemékum : zdravotní plavání / Bělková, T..    Dobrý, Lubomír.65(7) (1999), s. 9-11.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Problém zvýšeného odporu vodního prostředí při plavání jedinců s míšní lézí a možnosti jeho ovlivnění speciálními plaveckými pomůckami / Jitka Podubecká.    Teplý, Zdeněk.10/1 (2006), s. 99-107.Česká kinantropologie.
  article

  article

 3. Zacvičme si ve vodě. (Část 3), Cvičení pro rozvoj pohyblivosti páteře a posílení svalstva trupu / Taťána Bělková.    Dobrý, Lubomír.68(5) (2002), s. 9-11 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 4. Zdravotní plavání / Taťána Bělková.    Perič, Tomáš. (1997), s. 282-283.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 5. Zdravotní plavání. (Část 1), Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh / G. Břečková, I. Čechovská, V. Novotná.    Dobrý, Lubomír.68(3) (2002), s. 27-30 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 6. Zdravotní plavání. (Část 2), Využití splývání a změny v polohování / G. Břečková, I. Čechovská, V. Novotná.    Dobrý, Lubomír.68(4) (2002), s. 15-17 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 7. Zdravotní plavání. (Část 3), Vnímání vodního prostředí / G. Břečková, I. Čechovská, V. Novotná.    Dobrý, Lubomír.68(5) (2002), s. 15-16 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 8. Zdravotní plavání. (Část 4), Využití obměn plaveckého způsobu prsa / G. Břečková, I. Čechovská, V. Novotná.    Dobrý, Lubomír.68(6) (2002), s. 19-22 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 9. Zdravotní plavání. (Část 5), Využití obměn plaveckého způsobu znak / G. Břečková, I. Čechovská, V. Novotná.    Dobrý, Lubomír.68(7) (2002), s. 23-25 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 10. Zdravotní plavání (Část 6), Využití obměn plaveckého způsobu kraul / G. Břečková, I. Čechovská, V. Novotná.    Dobrý, Lubomír.68(8) (2002), s. 38-40 : il..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article