Search results

 1. Aplikace nových tendencí ve sportovním tréninku ve výzkumu na katedře kinantropologie FTK UP / M. Lehnert.    Univerzita Palackého.60-64 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 2. Predikce sportovního výkonu - zkreslení validity počátečním přijímáním lepších uchazečů / Zdeněk Fajfer.    Teplý, Zdeněk.4/1 (2000), s. 91-103 : tab..Česká kinantropologie.
  article

  article

 3. Stav telesného a pohybového rozvoja poslucháčov CHTF STU v Bratislave / Bobrík, M. - Lendel, V. - Fehér, J. - Sochorová, D..    10(3) (2000), s. 32-34.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 4. Stav, vývoj a možnost predikce atletické výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc / Liběna Kováčová, Vítězslav Prukner.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.221-233 : tab..
  article

  article

 5. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť študentiek Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela / Štefan Adamčák, Pavol Bartík, Robert Rozim.    XIV/1 (2004), s. 18-20 : il..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 6. Vývoj a možnost predikace sportovní výkonnosti ve vybraných sportovních odvětvích u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc / Vítězslav Prukner.    Masarykova univerzita.168-174 : tab..Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article