Search results

 1. Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier / zostavil Gustáv Argaj.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2002 . 49 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100100
  Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier

  book

 2. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi funkčnej zdatnosti poslucháčov FCHPT STU v Bratislave / Miroslav Bobrík, Ľuboš Benko, Andrea Balková.    15/2 (2005), s. 9-11.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Biomedicínské hledisko pohybové aktivity dívek v adolescenci / Filip Neuls, Erik Sigmund.    Ostravská univerzita.42-49.Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 18.-20. dubna 2001.
  article

  article

 4. Charakteristika týdenního pohybového režimu studentů Čajkovského gymnázia v Olomouci / Dagmar Dlugopolská, Karel Frömel, Erik Sigmund.    Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu.11-17 : grafy, tab..
  article

  article

 5. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky / Karel Frömel ... [et al.].    Teplý, Zdeněk.10/1 (2006), s. 13-27.Česká kinantropologie.
  article

  article

 6. Knowledge, motor skills and girls attitude to physical education from the aspect of family environment / Górna, K..    27 (1997/98), s. 39-49 : 4 tab..Tělesná kultura.
  article

  article

 7. Kvantitativně-kvalitativní přístupy k analýze pohybové aktivity u adolescentů / Neuls, F..    Horák, Svatopluk. (2000), s. 43-44.Katedra kinantropologie.
  article

  article

 8. Longitudinální sledování pohybové aktivity mládeže v Olomouci / Dagmar Dlugopolská, Karel Frömel, Erik Sigmund, Barbora Zemková.    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 122-127.
  article

  article

 9. Metodologické problémy longitudinálního výzkumu pohybové aktivity adolescentů / D. Dlugopolská, K. Frömel, E. Sigmund.    Univerzita Palackého.47-48.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 10. Monitorování účasti mládeže ve sportovních a pohybových aktivitách v České republice a v evropských zemích dle metody Compass / Rychtecký Antonín.    Univerzita Karlova. (2001), s. 66-70 : il..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article