Search results

 1. ČSN 75 7220 Jakost vod - kontrola jakosti povrchových vod.    Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 11 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 2. ČSN 75 7221 Jakost vod - klasifikace jakosti povrchových vod.    Praha :  Český normalizační institut,  1998 . 10 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  PRFH000100
  book

  book

 3. ČSN EN ISO 5667-16 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 16, Pokyny pro biologické zkoušení vzorků.    Praha :  Český normalizační institut,  1999 . 38 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 4. ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 3, Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.    Praha :  Český normalizační institut,  2004 . 34 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 5. ČSN ISO 11352 (75 7032) Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality / zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Lenka Fremrová.    [Praha] : Česká agentura pro standardizaci, 2018 . 27 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 6. ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 10, Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod.    Praha :  Český normalizační institut,  1995 . 15 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 7. ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Kvalita vod - Odběr vzorků. Část 11, Návod pro odběr vzorků podzemních vod.    Praha :  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,  2012 . 31 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 8. ČSN ISO 5667-12 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 12, Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů.    Praha :  Český normalizační institut,  1997 . 48 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 9. ČSN ISO 5667-14 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 14, Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.    Praha :  Český normalizační institut,  2001 . 23 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 10. ČSN ISO 5667-17 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 17, Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku.    Praha :  Český normalizační institut,  2010 . 29 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book