Search results

 1. 1500 sportovních tragédií / Jaroslav Suchánek.    Praha :  Jan Vašut,  2001 . 176 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  1500 sportovních tragédií

  book

 2. Athletic taping and bracing / David H. Perrin.    Champaign, Ill. :  Human Kinetics,  c2005 . ix, 125 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z000100
  Athletic taping and bracing

  book

 3. Biomechanická rizika pohybové aktivity člověka / Vaverka, F..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 86-90 : il..Pohyb a zdraví.
  article

  article

 4. Civilněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy ve světle evropské a světové judikatury 20. a 21. století / Michal Králík.    Jasná, Eva.12/8 (2006), s. 285-295.Soudní rozhledy.
  article

  article

 5. Komparativní pohled soudobé právní doktríny a soudní praxe na právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy : (vybrané otázky) / Michal Králík.    Blanický, Ivan.9 (2006), s. 25-33.Bulletin advokacie.
  article

  article

 6. Legislativní a judikatorní východiska trestněprávní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy : (úvod do problematiky) / Michal Králík.    Jasná, Eva.5/8 (2006), s. 228-236.Trestněprávní revue.
  article

  article

 7. Musculoskeletal trauma : implications for sports injury management / Gary Delforge.    Champaign :  Human Kinetics,  c2002 . xi, 251 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Musculoskeletal trauma

  book

 8. Několik poznámek k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy / Michal Králík.    14/15 (2006), s. 539-548.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Právní odpovědnost sportovce za sportovní úrazy : historická východiska a přístupy legislativy, úvod do problematiky / Michal Králík.    Bělovský, Petr.15/5 (2006), s. 24-26.Jurisprudence.
  article

  article

 10. Právní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy : (z pohledu moderní civilněprávní dogmatiky) / Michal Králík.    3/7 (2006), s. 238-249.Právní fórum.
  article

  article