Search results

 1. Abstracts : sixteenth conference on Great Lakes research : April 16, 17 and 18, 1973 Sawmill Creek Lodge - Huron, Ohio / host: the Ohio State University, Center for Lake Erie Area Research, Franz Theodore Stone Laboratory, Water Resources Center.    [Ann Arbor, Mich. :  International Association for Great Lakes Research,  1973] . viii, 158 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH100000
  book

  book

 2. Cyanobakterie : biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření : sborník semináře 21.1.2004 Brno, hotel Santon / Sdružení Flos Aquae, Česká limnologická společnost, Vodní zdroje Ekomonitor ; [editor Blahoslav Maršálek, Olga Halousková]. Cyanobakterie, 2004   .  Chrudim :  Vodní zdroje Ekomonitor,  2004 . 158 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  journal

  journal

 3. ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Část 2. Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu.    Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017 . 33 stran
  on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 4. ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 3, Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi.    Praha :  Český normalizační institut,  2004 . 34 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 5. ČSN ISO 11352 (75 7032) Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality / zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Lenka Fremrová.    [Praha] : Česká agentura pro standardizaci, 2018 . 27 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 6. ČSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků. Část 4, Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží.    Praha :  Český normalizační institut,  1994 . 7 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 7. Facing the challenges : case studies volume / World Water Assessment Programme.    Paris : London :  UNESCO Publishing ; Earthscan,  c2009 . x, 75 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  book

  book

 8. Chemická analýza vody v hydrogeológii / Renáta Fl'aková, Milan Seman, Ivana Ondrejková, Zlatica Ženišová.    Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2020 . 167 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Chemická analýza vody v hydrogeológii

  book

 9. ISO 6878 - Water guality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method = Qualité de l'eau - Dosage du phosphore - Méthode spectrométrique au molybdate d'ammonium.    [Geneva] : ISO, [2004]  ©2004 . iii, 21 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRFH000100
  book

  book

 10. Jakost vod ke koupání : koupací sezóna 2007 : souhrnná zpráva.    Lucemburk :  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství,  2008 . 29 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book