Search results

Records found: 3  
Your query: UDC+Conspectus = "^373.5(437.6)^"
 1. V září začne v Košicích fungovat romské gymnázium.    Frey, Jiří.106/21 (2003), s. 23.Učitelské noviny.
  article

  article

 2. Východiská pre tvorbu alternatívnych kurikúl telesnej výchovy pre stredné školy na Slovensku / Jaromír Šimonek.    16/1 (2006), s. 8-11.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 3. Záujmové preferencie žiačok Strednej zdravotnickej školy vo vzťahu k pohybovým aktivitám / Zdenka Uherová.    16/2 (2006), s. 17-19.Telesná výchova a šport.
  article

  article