Search results

 1. Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy / Jana Krátká, Patrik Vacek.    Brno :  Masarykova univerzita,  2008 . 83 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy

  book

 2. Environmentální a mediální výchova ve vzdělávací oblasti člověk a zdraví / Eva Brychnáčová.    Olomouc :  Univerzita Palackého,  2007 . 46 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK400000
  Z000100
  book

  book

 3. ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy / [editorky Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová].    V Praze :  Národní galerie,  2008 . 156 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy

  book

 4. Média - kdo koho ovládá? : [tvořivé náměty pro výuku průřezových témat na 2. stupni ZŠ / editorka Jitka Kašová].    Praha :  Josef Raabe,  c2011 . 1 sv. (různé stránkování)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Média - kdo koho ovládá?

  book

 5. Mediální výchova : [praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ / editorka Vladimíra Strculová].    Praha :  Josef Raabe,  c2011 . 1 sv. (různé stránkování)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000100
  Z000100
  Mediální výchova

  book

 6. Mediální výchova : [tvořivé náměty pro výuku průřezových témat na 2. stupni ZŠ / vedoucí projektu Andrea Říčařová].    Praha :  Josef Raabe,  c2011 . 1 sv. (různé stránkování)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Mediální výchova

  book

 7. Moderní trendy v e-komunikaci / Kamil Kopecký.    Olomouc :  Hanex,  2007 . 98 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Moderní trendy v e-komunikaci

  book

 8. Pohybové hry v mediální a environmentální výchově / Olga Krejčířová, Ivana Treznerová.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2010 . 53 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
  Z000100
  Pohybové hry v mediální a environmentální výchově

  book

 9. Svět médií : [tvořivé náměty pro výuku průřezových témat na 2. stupni ZŠ / editorka Jitka Kašová].    Praha :  Josef Raabe,  c2011 . 1 sv. (různé stránkování)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Svět médií

  book

 10. Základy mediální výchovy / Marek Mičienka, Jan Jirák a kol..    Praha :  Portál,  2007 . 295 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100200
  FTK100000
  Z010100
  Základy mediální výchovy

  book