Search results

Records found: 23  
Your query: UDC+Conspectus = "^351.712.5^"
 1. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí / Kateřina Frumarová.    Správní právo.roč. 52, (2019), č. 3, s. 129-140.
  article

  article

 2. Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby / Barbora Vlachová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 21-25.
  article

  article

 3. Dekret Warszawski : wybrane apsekty systemowe / Aleksander Hetko.    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012 . xxxi, 324 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 4. Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem / Karel Eliáš.    Právník.Roč. 155, (2016), č. 3, s. 209-232.
  article

  article

 5. Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht : Analysen und Beiträge zur Vergangenheitsbewältigung. Teil 3 / herausgegeben von Gilbert H. Gorning, Hans-Detlef Horn, Dietrich Musrswiek.    Berlin : Duncker & Humblot, [2012]  ©2012 . 234 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht

  book

 6. Die Enteignung : historische, vergleichende, dogmatische und politische Perspektiven auf ein Rechtsinstitut / Otto Depenheuer, Foroud Shirvani, Hrsg..    Berlin : Springer-Verlag GmbH, [2018]  ©2018 . x, 310 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000
 7. Entschädigungsanspruch aus Enteignung und enteignungsgleichem Eingriff / begründet von Konrad Gelzer ; fortführt von Felix Busse ; bearbeitet von Hartmut Fischer.    München : C.H. Beck, 2017 . xiv, 186 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Entschädigungsanspruch aus Enteignung und enteignungsgleichem Eingriff

  book

 8. Expropriace prostřednictvím kontraktační povinnosti? Aneb k novele zákona o potravinách / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 12, s. 444-449.
  article

  article

 9. Expropriační tituly subjektů soukromého práva / Jkub Handrlica.    Právník.roč. 155, (2016), č. 10, s. 818-828.
  article

  article

 10. Die Grenzen der Enteignung : ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Enteignungsinstituts und zur Auslegung des Art. 153 der Weimer Verfassung / von Otto Kirchheimer.    Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter & Co., 1930 . 63 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000