Search results

Records found: 12  
Your query: UDC+Conspectus = "^351.711^"
 1. Eigentumsregime und Eigentumskonflike im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext / Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (Hg.)..    Essen : Klartext, 2018 . 423 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Eigentumsregime und Eigentumskonflike im 20. Jahrhundert

  book

 2. Hospodaření s majetkem státu / Stanislav Plíva.    Praha :  C.H. Beck,  2001 . xvi, 286 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Hospodaření s majetkem státu

  book

 3. Majetek státu v platné právní úpravě / Petr Havlan a kol..    Praha :  Linde,  2010 . 503 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Majetek státu v platné právní úpravě

  book

 4. Majetek státu : v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 352 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Z000100
  Majetek státu

  book

 5. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace / Kateřina Eichlerová.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-248.
  article

  article

 6. Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky / sestavil Michal Spáčil.    Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2015 . 168 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky

  book

 7. Socialistické vlastnictví, jeho správa, ochrana a kontrola / Josef Polák.    Praha :  Práce,  1986 . 228 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  book

  book

 8. Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě / František Púry, Martin Richter.    Bulletin advokacie.roč. 2019, č. 10, s. 17-24.
  article

  article

 9. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby / František Púry, Martin Richtr.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207.
  article

  article

 10. Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku / Pavel Caban.    14/24 (2006), s. 875-882.Právní rozhledy.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.