Search results

 1. (Ne)podepisování elektronického právního jednání / Adam Jareš.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 5, s. 19-23.
  article

  article

 2. The analysis and comparison of the development of the information society in the Czech Republic and the EU / Jana Bellova.    European studies.Vol. 3, (2016). s. 271-286.
  article

  article

 3. Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice / Dominika Galajdová, Jan Zibner.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 5, s. 146-149.
  article

  article

 4. Centrální registrační místa, jak vlastně fungují? / Adéla Matějková.    Žoha, Milan.16/3 (2007), s. 8-11.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article

 5. Connecting state and citizens : transforming through e-Governance in rural Bangladesh / Saifur Rashid, Hasan Shafie.    Dhaka : Access to Information Programme (a2i), Prime Minister's Office, Bangladesh ; and Department of Antropology, University of Dhaka, [2018]  ©2018 . vii, 111 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
  Connecting state and citizens

  book

 6. Další prohlubování elektronizace veřejné správy / Irena Kašparová.    Veřejná správa.roč. 30, (2019), č. 12, s. 8-9.
  article

  article

 7. Datové schránky : fungování, doručování, bezpečnost, návody / Petr Budiš, Iva Hřebíková.    Olomouc :  ANAG,  2010 . 287 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Datové schránky

  book

 8. Datové schránky v České republice / Pavel Mates, Vladimír Smejkal.    Justičná revue.roč. 68, (2016), č. 5, s. 622-631.
  article

  article

 9. Datové schránky v právním řádu ČR : zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s komentářem / Vladimír Smejkal.    Praha :  ABF,  2009 . 176 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Datové schránky v právním řádu ČR

  book

 10. Dva roky se zákonem o zadávání veřejných zakázek a jejich přelomová elektronizace / Kristýna Tlustošová.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 1, s. 8-11.
  article

  article