Search results

Records found: 12  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.961.1^"
 1. Ad notam : notářský časopis.    Praha : C.H. Beck, 1995-  1995- Praha : Notářská komora ČR .  svazků
  Plné texty dostupné v rámci univerzitní sítě
  Ad notam

  journal

 2. Exekuce na základě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti / Karel Svoboda.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 6, s. 206-210.
  article

  article

 3. Insolvence a notářství / Eduard Grygar.    Ad notam.roč. 22, (2016), č. 5, s. 7-10.
  article

  article

 4. Maďarský postup řízení o dědictví / Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence.    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 3, s. 14-15.
  article

  article

 5. Možnosti dispozice dědiců s dědickým právem / Lenka Holíková.    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 3, s. 18-23.
  article

  article

 6. Některé aspekty zastupování / Ladislava Šebánková.    Ad notam.roč. 25, (2019), č. 1, s. 7-19.
  article

  article

 7. Notář a jeho postavení v řízení ve věcech obchodního rejstříku / Hampel Petr.    Bulletin advokacie.Roč. 22, (2015), č. 5, s. 32-35.
  article

  article

 8. Notářská úschova kupní ceny nemovitosti / David Kittel.    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 21-23.
  article

  article

 9. Notářská úschova nájemného .    Ad notam.Roč. 21, (2015), č. 5, s. 13-15.
  article

  article

 10. Tzv. spoluzavinění vlastní škody při riskantním právním postupu advokáta / Petr Vojtek.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 9, s. 285-287.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.