Search results

Records found: 31  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.948^"
 1. Advokáti ; Soudy a soudci ; Notáři ; Znalci a tlumočníci : podle stavu k ....    Ostrava :  Sagit,  2004- .  sv.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Advokáti

  book

 2. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura) / Lukáš Křístek.    Soudce.roč. 19, (2017), č. 3, s. 15-24.
  article

  article

 3. Kontakt s dětmi po rozvodu : jak nepřijít o dítě / Tomáš Novák, Simona Corradiniová, Radim Vypušťák.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 248 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF500000
  Z000100
  Kontakt s dětmi po rozvodu

  book

 4. Kriminalistický význam digitálních vlastnoručních podpisů / Jan Zimmer.    Kriminalistika.roč. 51, (2018), č. 4, s. 260-279.
  article

  article

 5. NeOmylný znalec z psychologie v péči o děti po rozvodu : chyby soudních znalců z psychologie ve sporech o děti, aneb, laik se diví, odborník žasne a znalec odkazuje na své kulaté razítko / Tomáš Novák.    V Brně : Doplněk, 2019 . 125 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  NeOmylný znalec z psychologie v péči o děti po rozvodu

  book

 6. Nová teorie důkazu a a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké hodnocení ve forenzních vědách / Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová.    Praha : Leges, 2022 . 154 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF200000
  PF000100
  Nová teorie důkazu a a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké hodnocení ve forenzních vědách

  book

 7. Priorita a teritorialita v rozhodování o přibrání znalce a znaleckého ústavu v trestním řízení / Aleš Váňa.    Právo a bezpečnost.roč. (2018), č. 2, s. 31-47.
  article

  article

 8. Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků / Jiří Závora.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2017), No. 1, s. 120-149.
  article

  article

 9. Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku / Zdeněk Dufek a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2023 . 318 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Rukověť znalce v oblasti oceňování majetku

  book

 10. Soudce a znalec / Lukáš Křístek.    Soudce.roč. 19, (2017), č. 10, s. 12-15.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.