Search results

Records found: 38  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.922.6-027.522^"
 1. Abstraktná kontrola ako prostriedok ochrany viacerých subjektov / Katartína Gešková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 13, (2018), No. 1, s. 9-22.
  article

  article

 2. Aktuální pohled na problematické procesní aspekty hromadného uplatňování nároků / Nikol Ullmann.    Soudce.roč. 20, (2018), č. 11-12, s. 56-58.
  article

  article

 3. Class actions in Europe : holy grail or a wrong trail? / Alan Uzelac, Stefaan Voet, editors.    Cham : Springer, [2021]  ©2021 . x, 400 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Class actions in Europe

  book

 4. Collective and mass litigation in Europe : model rules for effective dispute resolution / edited by Astrid Stadler, Emmanuel Jeuland, Vincent Smith.    Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2020]  ©2020 . xv, 381 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Collective and mass litigation in Europe

  book

 5. Collective redress and EU competition law / Eda Şahin.    London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019 . xx, 227 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Collective redress and EU competition law

  book

 6. Fenomén hromadné žaloby jako projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti / Kateřina Šveřepová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 4, s. 18-24.
  article

  article

 7. Funding of collective actions / Klára Hamuľáková.    International and comparative law review.Vol. 16, (2016), no. 2, s. 127-144.
  article

  article

 8. Hromadná žaloba podle rakouského práva / Jakub Vraník.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016). No. 1, s. 87-95.
  article

  article

 9. Hromadné žaloby / Petr Zima.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 5, s. 153-160.
  article

  article

 10. Hromadné žaloby : sborník z odborného právnického sympozia.    Praha : Stálá konference českého práva, 2017 . 62 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Hromadné žaloby

  book