Search results

Records found: 12  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.74/.76:347.447^"
 1. K určitosti dohody o smluvní pokutě / Petr Čech.    Svoboda, Zdeněk.16/3 (2008), s. 11-22.Právní rádce.
  article

  article

 2. Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejích věřitelů / Černá, S..    Právny obzor.Roč. 97, (2014), č. 4, s. 333-343.
  article

  article

 3. Nová právní úprava dokumentárního akreditivu / Petr Liška.    Obchodněprávní revue.Roč. 7, (2015), č. 4. s. 101-106.
  article

  article

 4. Nově o úpravě zadávání veřejných zakázek v České republice a na Slovensku / Karel Marek, Helena Jačmanová.    Forenzní vědy, právo, kriminalistika.roč. 3, (2018), č. 2, s. 126-145.
  article

  article

 5. Das Obligationenrecht. Band IV, 2. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhältnisse. 1. Teilband, Kauf und Tausch. 3. Abschnitt, Der Grundstückkauf / erläutert von Hans Giger.    Bern : Stämpfli Verlag AG, 1997 . xxvii, 641 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000200
  Das Obligationenrecht

  book

 6. Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků / sestavila Ivana Štenglová.    Praha :  ASPI,  2007 . 235 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100200
  Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků

  book

 7. Směnka jako zajištění / Zdeněk Kovařík.    Praha :  C.H. Beck,  2009 . xi, 128 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Směnka jako zajištění

  book

 8. Smluvní pokuta / Michal Krenk.    Obchodní právo.roč. 26, (2017), č. 3, s. 82-90.
  article

  article

 9. Ukončení dlouhodobých smluvních závazků obchodní společnosti v likvidaci / Lucie Josková.    Obchodněprávní revue.roč. 9, (2017), č. 9, s. 246-250.
  article

  article

 10. Zadávání veřejných zakázek, nová právní úprava v ČR a SR / Karel Marek, Helena Jačmanová.    Obchodní právo.roč. 26, (2017), č. 7-8, s. 262-277.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.