Search results

Records found: 42  
Your query: UDC+Conspectus = "^347.736/.739^"
 1. Akciová společnost v konkurzu / Kabátek, Š..    Novák, Milan.XLVII/3 (2003), s. 19-21.Kriminalistický sborník.
  article

  article

 2. Commentar zu den Gesetzen vom 16. März 1884 über die Anfechtung von Rechtshandlungen, welche das Vermögen eines zahlungsunhähigen Schuldners betreffen und über die Abänderung einiger Bestimmungen der Concursordnung und des Executionsverfahrens / Emil Steinbach.    Wien :  Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung,  1884 . V, 178 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 3. Daňový pohled na pohledávky za dlužníky v konkursním řízení / Drbohlav, J..    Báča, Jaromír.9 (2003), s. 72-75.Účetnictví.
  article

  article

 4. Daňový přeplatek a jeho právní pojetí v konkursním řízení / Kostolánská, E..    Havlíček, Karel.10/5 (2002), s. 2-6.Daně.
  article

  article

 5. Dlužnické úlevy v praksi s hlediska dlužníka i věřitele : přehled a obsah všech zákonných úprav závazků zemědělců (včetně zemědělského vyrovnávacího řízení podle vládního nařízení 76/1936 Sb. z. a n.), nezaměstnaných a některých jiných dlužníků podle stavu v dubnu 1936 / Josef Pužman, Karel Knap.    Praha :  V. Linhart,  1936 . VIII, 203 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 6. Družstevní záložna ve vztahu ke konkursu a některé otázky související / Lisse, L..    10/6 (2001), s. 17-22.Právo a podnikání.
  article

  article

 7. Je spravedlivě upraveno vyvažování zájmů v konkurzu? : poznámky k neplatnosti, neúčinnosti a odporovatelnosti právních úkonů v konkurzním řízení / Bejček, J..    Blanický, Ivan.2 (2003), s. 7-20.Bulletin advokacie.
  article

  article

 8. K odpovědnosti správců majetku a likvidátorů penzijních fondů v případě jejich úpadku / Ondruš, R..    Winterová, Alena.50/5 (2002), s. 262-266.Justiční praxe.
  article

  article

 9. K povaze porušení povinností v řízení o konkursu podle § 126 / Teryngel, J..    7-8 (2003), s. 11-13.Trestní právo.
  article

  article

 10. Kommentar zur österreichischen Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung : kaiserliche Verordnung vom 10. Dezember 1914, RGBl. Nr. 337. Band 2 / Arnold Lehmann.    Wien :  Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung,  1916 . IX, 410 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.